Garanţia Calităţii - ISO 9001:2008


ISO 9001:2008

Într-un efort de a asigura clienților noștri cele mai bune garanții în proiectarea și fabricarea produselor, Sanimobel și Manufacturas Metálicas Madrileñas sunt susținute de certificările de calitate Internaţională UNE EN ISO 9001, ceea ce ne impune să lucrăm cu cele mai stricte controale de calitate în mod continuu și permanent, de la primirea materiilor prime în fabrică şi până la livrarea produsului către client.

Atât materiile prime, cât și produsele finite trebuie să îndeplinească un nivel ridicat de control, pe care Departamentul nostru de Calitate îl impune, asigurându-se astfel că produsele noastre sunt în stare perfectă.

Toate produsele noastre sunt fabricate folosind echipamente de ultimă generație, cum ar fi maşinile de perforat și centrele de îndoire prin control numeric, supravegheate de personal tehnic calificat.

Managementul Sănătăţii şi Siguranţei Muncii - OSHAS 1.800 1:2007

OSHAS 18001:2007

A fost implementat standardul OSHAS 18.001:2007, care implică un sistem de management al sănătății și siguranței la locul de muncă (SMSSM); acesta promovează un mediu de lucru sigur și sănătos, prin asigurarea unui cadru care ne permite să identificăm și să controlăm în mod coerent riscurile de sănătate și siguranța, să reducem accidentele, să sprijinim aplicarea legislaţiei și să îmbunătățim performanța generală.

Aceasta este specificaţia de evaluare recunoscută pe plan internațional pentru sistemele de management al sănătății și siguranței la locul de muncă.

Mediu Înconjurător - ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Pentru a asigura respectarea Politicii noastre de Mediu, Direcţia Generală a Grupului a stabilit și a pus în aplicare un Sistem de Management al Mediului bazat pe cerințele standardului UNE EN ISO 14001.

Punem la dispoziţia tuturor clienţilor noştri şi a publicului larg politica noastră de mediu, ca urmare a angajamentului corporativ de transparență care ne caracterizează.

Această politică de mediu ne ghidează spre eliminarea deversărilor, deșeurilor și emisiilor în atmosferă și spre reciclarea a tot ce putem, astfel încât să reducem cât mai mult afectarea mediului înconjurător.

Prin urmare, companiile noastre se angajează să respecte legislația în vigoare privind mediul înconjurător.

Environmental management – EMAS III

EMAS III

Urmând Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2004, am obținut înregistrarea în sistemul comunitar de Management și Audit EMAS III, asumându-ne un angajament de îmbunătățire continuă, verificată de instituţii independente de audit. Organizațiile EMAS sunt recunoscute de către Uniunea Europeană prin acest logo, care garantează acuratețea informațiilor de mediu furnizate de acestea.

Au fost dezvoltate diferite programe de economie energetică și durabilitate a mediului, atât în ceea ce priveşte consumul de energie, cât și tratarea deșeurilor generate în centrele noastre. Deţinem o politică definită de mediu, utilizând un sistem de management de mediu și prezentând periodic funcționarea acestuia, printr-o declarație de mediu verificată de organisme independente. Această declaraţie este disponibilă publicului și persoanelor interesate.