Задно Товарене Контейнери

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Произведени в съответствие с Директива 2006/42 СЕ
  • Капацитет от 800 до 1100 литра.
  • От 2 до 4 контейнера.
  • Заден тип товарене.
  • Вътрешна структура горещо поцинкована чрез потапяне.
  • Завършен вид на СМР с паважна настилка или щампована, противохлъзгаща, горещо поцинкована ламарина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМИ

 

 

СПЕСИФИКАЦИИ

Contenedor de Residuos Orgánicos
Contenedor de Envases
Contenedor de Papel y Cartón
Contenedor de Vidrio

Реф.: S.12-2 | 2 контейнера
Реф.: S.12-3 | 3 контейнера
Реф.: S.12-4 | 4 контейнера

 

 

ПО ИЗБОР

Водоустойчива бетонна заготовка от едно тяло за монтиране в нея на 2,3,4 вкопани контейнера с хидравлично повдигане.

Prefabricados de Hormigón

СИСТЕМИ ЗА ПОВДИГАНЕ

ХИДРАВЛИЧНА

Задвижване с бърз конектор: един от отворите има в задната част на кутията или на площадката хидравличен контакт,в който се включва бързия конектор от камиона за събиране.Тази система се използва за повдигането на контейнерите на нивото на земята.

 

 

 

ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНА

Задвижване с дистанционно управление: Всяко съоръжение е снабдено с мотор и хидравлична помпа,което се пуска в действие с дистанционно управление.

 

 

 

 

СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

 

ВИЖ ВИДЕОТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ