ВКОПАНИ КОНТЕЙНЕРИ

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВКОПАНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ

 • Намаляват визуално гледката от струпването на контейнерите на улицата.
 • Хигиенични са ,скриват отпадъците,предотвратявяйки разпиляването им от кучета,котки и хора,които не са от сметосъбиращата фирма.
 • Много евтина и лесна поддръжка.
 • Обезпечават безопасността на пътното движение тъй като са стационарни,не се местят.
 • Не заемат местата предназначени за паркиране.
 • Намалявят обществената структура, намираща се на земята.
 • Предлагат подходящо решение за улесняване на ежедневието на всички граждани и техния ангажимент към околната среда,като поддържат голяма чистота и естетика в градовете.
 • Предотвратяват оставянето на отпадъците извън тях поради голямата си вместимост,като по този начин не позволяват размножаването на паразити по земята.
 • Лесни,бързи и безопасни за манипулиране,както за потребителите така и за сметосъбиращите фирми.
 • Годни за всякакъв вид отпадъци в зависимост от нуждите на зоната в която се поставят ,като позволявят класифициране и разделяне на отпадъците.
 • Позволяват на децата да изхвърлят отпадъци без опасност от падане в контейнера.
 • Придават хомогенен и естетичен вид на целия град.
 • Резултатът от използването на този вид контейнери с голяма вместимост е по-голяма чистота в градовете,подобряване на тяхната естетика,тъй като са скрити и не пречат както надземните контейнери.

Характеристики

 • Издръжливост и структурна здравина.
 • Изработени от горещо поцинкована ламарина и боя на прах антиоксидант типове A,B,C,D. Неръждаема
 • Стомана AISI тип E и F ,покритието на неръждаемата стомана може да е матово или с блясък.
 • С прикрепен контейнер за батерии към задната страна на кутията на вкопания контейнер/по желание/
 • За промишлени нужди кутиите могат да се оборудват с по-голяма врата за по-обемни отпадъци/ по желание/
 • Отворът за депозиране на отпадъци от пластмаса или стъкло може да е външен или вътрешен.
 • Всмукателна тръба за изсмукване на дъждовна вода,попаднала в бетоновата част,без необходимост от изваждане на контейнера / по желание/.

 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

Както споменахме извършваме целият процес от производството монтирането и инсталирането на нашите продукти до пускането им в експлоатация . Осъществяваме строително-монтажните работи от начало до край, извършвайки контрол на цялата дейност .
Класифицирани сме от Консултативния съвет за обществени поръчки на Министерството на Икономиката и Финансите като изпълнители на държавни поръчки с номер № 56175 R.