ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Произведени в съответствие с Нормата UNE-EN 13071-1:2008 CE
  • Капацитет от 3 до 5 м3
  • Товарене с автокран
  • Стандартни контейнери със специфичен дизайн за разделно събиране на хартия,опаковки и стъкло.
  • Солидна структура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМИ

СПЕСИФИКАЦИИ

Contenedor de Papel y Cartón

Контейнер за хартия и картон

Реф NºS.1-3 | Капацитет от 3м3
Реф NºS.1-5 | Капацитет от 5м3

Contenedor de Envases

Контейнер за пластмасови опаковки

Реф NºS.2-3 |Капацитет от 3м3
Реф NºS.2-5 |Капацитет от 5м3

Contenedor de Vidrio

Контейнер за стъкло

Реф NºS.3 |Капацитет от 3м3

 

Отвор по желание

Видим вътрешен отвор с козирка, за да се избегне задръстване на отвора от лица с ограничена подвижност.

Промишлена кутия ( по желание). За промишлени нужди може да се направи отвор с по-големи размери.

СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

ВИЖ ВИДЕОТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ