ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Произведени в съответствие с Нормата UNE-EN 13071-1:2008 CE
  • Капацитет от 3 м3 и за големи повърхности от 5 до 9м3
  • Товарене с автокран.
  • Стандартни контейнери със специфичен дизайн за разделно събиране на хартия,опаковки и стъкло.
  • Здрави, компактни, дълготрайни.
  • По-желание на клиента-с голям отвор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМИ

Кликнете, за да уголемите

Капацитет от 3m3, 5m3, 9m3

СПЕСИФИКАЦИИ

Contenedor de Envases

Контейнер за пластмасови опаковки

Реф Nº S.4 | Капацитет от 3 м3
Реф Nº S.9 | Капацитет от 5 м3

Реф Nº S.10-E | Капацитет от 9 м3

Contenedor de Papel y Cartón

Контейнер за хартия и картон

Реф Nº S.5 | Капацитет от 3 м3
Реф Nº S.8 | Капацитет от 5 м3

Реф Nº S.10-P | Капацитет от 9 м3

Contenedor de Vidrio

Контейнер за стъкло

Реф Nº S.6 | Капацитет от 3 м3


Contenedor de madera / hierro

Контейнер за дърво/желязо

Реф Nº S.11 | Капацитет от 3 м3

 

СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Proceso de recogida de contenedores de elevación vertical
Proceso de recogida de contenedores de elevación vertical

 

ВИЖ ВИДЕОТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ