ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Произведени в съответствие с Нормата UNE-EN 13071-1:2008 CE
  • Капацитет от 3 м3: товарене с автокран, за разделно събиране на хартия,опаковки и стъкло.
  • Здрава конструкция, специфичен дизайн за разделно събиране на хартия,опаковки и стъкло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМИ

СПЕСИФИКАЦИИ

Contenedor de Envases

КОНТЕЙНЕР ЗА ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ

Реф Nº S.27 | Капацитет от 3м3

Contenedor de Papel y Cartón

КОНТЕЙНЕР ЗА ХАРТИЯ И КАРТОН

Реф Nº S.28 | Капацитет от 3м3

Contenedor de Vidrio

КОНТЕЙНЕР ЗА СТЪКЛО

Реф Nº S.29 | Капацитет от 3м3