КОНТЕЙНЕРИ

ФАБРИКА ЗА КОНТЕЙНЕРИ

Slide 1

и са фирми, принадлежащи на консорциума „Група J.A.C ” , създадени да задоволят нуждите на клиентите си ,произвеждайки контейнери за отпадъци и метално обзавеждане, стандартно или по размери.Фирмите разполагат с най-съвременните и модерни технологи на производство.

В Санимобел произвеждаме контейнери за разделно сметосъбиране,вкопани и надземни модели,изработени от висококачествени материали и преминали под строг контрол от страна на съответните компетентни органи.

Осъществяваме напълно завършени проекти „до ключ”,пълен контрол от началото на строително-монтажните работи до приключването им: монтаж,инсталиране и пускане в експлоатация на контейнерите. По този начин поемаме ангажимента за пълното извършване на услугата.