За връзка с нас:

 

За по-конкретна информация за нашите продукти:

Вкопани метални контейнери

задно товарене
странично товарене
товарене с автокран

Надземни метални контейнери

Национален
Министерство
Правителство
Странично товарене
Употребявано масло
Дрехи
Органични отпадъци,ОЕЕО,Списания и батерии
Пластмасови контейнери
 

Централни офиси
Teл. +34 91 874 11 30
Факс. +34 91 874 10 95
Национален отдел Продажби: bulgaria@mmm-sanimobel.com
Интернационален отдел Продажби: europa@mmm-sanimobel.com

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДЕЛЕГАЦИИ: Перу, Еквадор, България.

Местонахождение


Преглед на голяма карта